Mr. Balderdash

@mazli07
Saya sendiri sedang mencari tahu tentang diri saya. Eceilee sok filosofis sekali isian tentang saya ini.
udangkeju
anjinglawt
Syanti Mustika
acekkribo
ulfah gernit
ulfahgernita
Timeline