Maninda Elmadinaya

@manindaelma
Seseorang yang kadang suka nulis dan kadang suka gambar, tapi paling suka berkhayal. Manusia yang keseringan hidup di dalam kepalanya yang kayak benang kusut.
Deviana
psyche99
Kingstar77
kingstar77
Yulia Fitrianingsih
yuliafi
Timeline