Maninda Elmadinaya

@manindaelma
Seseorang yang kadang suka nulis dan kadang suka gambar, tapi paling suka berkhayal. Manusia yang keseringan hidup di dalam kepalanya yang kayak benang kusut.
Timeline