Wi Noya

@winoya
Bermukim di pinggiran Jakarta.
Banyak menulis cerpen.